bị cận thị

banner auto
banner link auto
  • Bao nhiêu tuổi thì mổ cận thị được? Bao nhiêu tuổi thì mổ cận thị được?
    Điều kiện mổ mắt cận thị là: trên 18 tuổi với độ cận từ 1-20 dp, mức độ cận ổn định, tiến triển chậm, loạn thị từ 1-7 độ, lão thị với người có sức khỏe, huyết áp ổn định, dưới 40 tuổi, khả năng hồi phục...