chuẩn cân nặng

  • Công thức tính chỉ số BMI việt nam cho nữ & nam Công thức tính chỉ số BMI việt nam cho nữ & nam
    Chỉ số BMI lý thưởng của Người Việt Nam là từ 18,5 đến 21,5, cụ thể dựa vào chiều cao vs cân nặng bạn có thể tính được chỉ số BMI của mình & tính ngược để xác định cân nặng phù hợp với bạn nhé! [adinserter...