duong kinh luong dinh

banner auto
banner link auto
  • Chuẩn chiều dài đầu mông theo tuần thai Chuẩn chiều dài đầu mông theo tuần thai
    Bảng chiều dài đầu mông thai nhi theo tuần: tuần thứ 7, 10, 12, 13 đến tuần thứ 20 và các cột mốc phát triển của trẻ từ lúc hình thành phôi thai đến tuần 40 mẹ cần nhớ.   Chuẩn chiều dài đầu mông theo tuần bảng chiều...