Thông tin mới nhất về tieu duong tuyp 2

tieu duong tuyp 2

Thần Chú Đại Bi linh nghiệm không thể nghĩ bàn. Nếu người nào trì tụng Chú Đại Bi mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp. Tổng hợp các bài Pháp về chú đại bi từ từ trang chú đại bi chẳng hạn như thuyet phap, Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu ngày 7 rất hữu ích cho sự nghiên cứu và hành trì chú đại bi của Quý vị.

Back to top button
Close
DMCA.com Protection Status