tụt huyết áp

  • Bệnh lý
    ha huyet ap

    Tụt huyết áp có nên truyền nước?

    Tụt huyết áp do mất nước hoặc mất máu thì có thể truyền dịch tuy nhiên cần theo chỉ định…

    Read More »

Powered by Luat Nhan Qua

Back to top button
Close
DMCA.com Protection Status